hamburgershape

Väggskåp

Glaslucka - Parlucka

Väggskåp - Ulås/Kexås

Väggskåp med glas front

Färg: BOK, BJÖRK ELLER VIT

Mått

Art. nr

1462540146_arrow-right-01
800x320x700 mm
3224.321.310X
800x320x800 mm
3214.322.310X
1000x320x700 mm
3225.321.310X
1000x320x800 mm
3215.322.310X
1200x320x700 mm
3226.321.310X
1200x320x800 mm
3216.322.310X

Tillval

Art. nr

1462540146_arrow-right-01

Abloy Lås

Lika låsning - LL

3901.000.04

Abloy Lås

Olika låsning - OL

3901.000.06

Symo Lås

Lika låsning - LL

3905.300.00

Symo Lås

Låsning i system - HN

3905.300.01

Huvudnyckel

Symo Lås

3905.210.00

Tillägg/Skåp

1 st lamellhyllplan

xxxx.321L

Tillägg/Skåp

2 st lamellhyllplan

xxxx.322L

Filer

KEXÅS/ULÅS Väggskåp