hamburgershape

Väggskåp

Glaslucka - Enkel lucka Glas

Väggskåp - Ulås/Kexås

Väggskåp med glas front

Färg: BOK, BJÖRK ELLER VIT

Mått

Art. nr

1462540146_arrow-right-01
400x320x700 mm
3218.321.310X
400x320x800 mm
3210.322.310X
500x320x700 mm
3220.321.310X
500x320x800 mm
3211.322.310X
600x320x700 mm
3222.321.310X
600x320x800 mm
3212.322.310X

Tillval

Art. nr

1462540146_arrow-right-01

Abloy Lås

Lika låsning - LL

3901.000.04

Abloy Lås

Olika låsning - OL

3901.000.06

Symo Lås

Lika låsning - LL

3905.300.00

Symo Lås

Låsning i system - HN

3905.300.01

Huvudnyckel

Symo Lås

3905.210.00

Tillägg/Skåp

1 st lamellhyllplan

xxxx.321L

Tillägg/Skåp

2 st lamellhyllplan

xxxx.322L

Filer

KEXÅS/ULÅS Väggskåp